Komenda JRS wzbogaciła się o nowy pojazd operacyjny marki Skoda Superb. Pojazd został oznakowany i przystosowany zgodnie z wytycznymi KG PSP i otrzymał kryptonim 498c51na swoim wyposażeniu posiada torbę medyczną, radiostację oraz sygnalizację świetlno dźwiękową, a jego dodatkowym wyposażeniem będzie defibrylator znajdujący się już na wyposażeniu JOT z Kowalewka. Środki na zakup pojazdu udało się pozyskać dzięki wsparciu fundacji z USA, która dodatkowo przekazała również wyposażenie indywidualne dla ratowników. Współpraca ratowników z przedstawicielami i weteranami Sił Specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych nabrała znaczenia szczególnego, co w przyszłości zaowocuje podniesieniem wyszkolenia ratowników jak również doposażeniem sprzętowym.