W minionym tygodniu Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku gościła przedstawicieli Jednostki Wojskowej AGAT im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,GROTA’’ stacjonującej w Gliwicach.  Jednostka należąca do komponentu Sił Specjalnych Wojska Polskiego przeznaczona z założenia do wykonywania akcji bezpośrednich na ugrupowania przeciwnika oraz działań na jego tyłach. Dwudniowe spotkanie robocze  miało na celu określenie możliwości wykorzystania terenu i potencjału JRS w planowanych zajęciach szkoleniowych specjalsów. Komendant JRS Krzysztof Napieralski zapoznał gości z dotychczasową działalnością ratowników a także przedstawił rys historyczny jednostki natomiast rat.spec. Błażej Treliński dokonał prezentacji wyposażenia oraz obiektów logistycznych JRS. Spotkanie zakończyło się wymianą pamiątek okolicznościowych.