Tradycyjny opłatek.

Tradycyjny opłatek.

15 grudnia br. o godzinie 18:30 odbyło się spotkanie opłatkowe, dla ratowników i sympatyków Jednostki. Na tradycyjną zbiórkę stawiło się przeszło 40 ratowników. Spotkaniu przewodniczył ks. proboszcz Jarosław Rusnak, który wygłosił okolicznościowe przemówienie...